Miljolare.no

Område: Bakko i Ellestadbygde

Fugler ved foringsplassen
25.01.2024
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Gulspurv (22)
Gråsisik (20)
Blåmeis (11)
Dompap (10)
Rådyr (6)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Blåmeis (26)
Pilfink (18)
Dompap (16)
Kjøttmeis (9)
Gulspurv (8)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Blåmeis (22)
Dompap (16)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (7)
Skjære (4)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Pilfink (30)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (7)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Pilfink (40)
Dompap (20)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Pilfink (28)
Blåmeis (22)
Dompap (10)
Kjøttmeis (8)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Blåmeis (23)
Kjøttmeis (9)
Pilfink (7)
Dompap (6)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (4)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2016
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (14)
Blåmeis (10)
Dompap (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Stillits (5)
Granmeis (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Sidensvans (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Pilfink (30)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (5)
Gulspurv (3)
Ekorn (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Gulspurv (30)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (8)
Svartmeis (7)
Granmeis (6)
Dompap (4)
Ekorn (3)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Brita Siri Nesja
Bakko i Ellestadbygde (Vestre Slidre, Innlandet)
Pilfink (12)
Dompap (11)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (9)
Granmeis (5)
Svartmeis (3)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)