Miljolare.no

Område: bebygd område

Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
arne nygard
bebygd område (Østre Toten, Innlandet)
Småskogmus (10)
Husmus (8)
Markmus (6)
Gulspurv (5)
Blåmeis (4)
Katt (4)
Kjøttmeis (4)
Brunrotte (3)
Grønnfink (3)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
arne nygard
bebygd område (Østre Toten, Innlandet)
Gulspurv (5)
Blåmeis (4)
Katt (4)
Kjøttmeis (4)
Grønnfink (3)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
arne nygard
bebygd område (Østre Toten, Innlandet)
Blåmeis (11)
Gulspurv (11)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (6)
Spettmeis (5)
Grønnfink (4)
Gråspurv (3)
Katt (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2015
arne nygard
bebygd område (Østre Toten, Innlandet)
Rådyr (61)
Gråspurv (12)
Blåmeis (9)
Spettmeis (9)
Svartmeis (8)
Kornkråke (7)
Kjøttmeis (6)
Katt (5)
Pilfink (5)
Elg (3)
Gulspurv (3)
Skjære (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Toppmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
arne nygard
bebygd område (Østre Toten, Innlandet)
Blåmeis (11)
Gulspurv (9)
Pilfink (7)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (4)
Løvmeis (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2013
arne nygard
bebygd område (Østre Toten, Innlandet)
Blåmeis (28)
Kjøttmeis (19)
Pilfink (11)
Spettmeis (9)
Gulspurv (7)
Nøtteskrike (7)
Grønnfink (6)
Svartmeis (4)
Sidensvans (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Løvmeis (2)
Granmeis (1)
Gråspurv (1)
Svartmeis (1)