Miljolare.no

Område: Harestuavannet

Smådyr i ferskvatn
12.09.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
 
Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Midd (Acari)
Dyreriket (Animalia)
Edderkopper (Araneae)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
  
Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Buksvømmere (Corixidae)
Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Buksvømmere (Corixidae)
 
Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
  
Smådyr i ferskvatn
03.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
 
Smådyr i ferskvatn
08.04.2019
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
 
Smådyr i ferskvatn
18.04.2018
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
  
Smådyr i ferskvatn
19.03.2018
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
  
Smådyr i ferskvatn
19.03.2018
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
  
Smådyr i ferskvatn
06.06.2016
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Buksvømmere (Corixidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
06.06.2016
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Midd (Acari)
Dyreriket (Animalia)
Vannløpere (Gerridae)
 
Smådyr i ferskvatn
04.06.2015
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Dyreriket (Animalia)
 
Smådyr i ferskvatn
04.06.2015
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Hoppekreps (Copepoda)
Vannkalver (Dytiscidae)
Gjedde (Esox lucius)
Snegler (Gastropoda)
 
1 - 15 av 37 siste»»