Miljolare.no

Område: Brennmyra

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Gulspurv (32)
Dompap (16)
Svartmeis (13)
Granmeis (12)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (9)
Nøtteskrike (9)
Løvmeis (8)
Kråke (7)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Gulspurv (28)
Dompap (23)
Grønnsisik (18)
Svartmeis (14)
Løvmeis (12)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (9)
Granmeis (8)
Nøtteskrike (5)
Ekorn (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (18)
Dompap (12)
Svartmeis (9)
Blåmeis (7)
Granmeis (7)
Løvmeis (6)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Svartmeis (8)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (16)
Granmeis (14)
Blåmeis (12)
Løvmeis (12)
Dompap (8)
Gråsisik (6)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (23)
Granmeis (15)
Blåmeis (14)
Svartmeis (14)
Dompap (8)
Gulspurv (6)
Løvmeis (6)
Nøtteskrike (5)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gråspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (18)
Dompap (16)
Grønnfink (12)
Blåmeis (9)
Granmeis (8)
Løvmeis (6)
Svartmeis (6)
Ekorn (5)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (3)
Skjære (2)
Trekryper (1)
Når kommer våren?
07.04.2013
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
02.04.2013 Ankomst stær
05.04.2013 Ankomst svarttrost
Når kommer våren?
01.04.2013
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
31.03.2013 Ankomst stær
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (18)
Dompap (14)
Løvmeis (12)
Blåmeis (8)
Svartmeis (6)
Grønnfink (5)
Gråsisik (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Katt (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
02.11.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (14)
Pilfink (8)
Blåmeis (6)
Løvmeis (6)
Bjørkefink (4)
Gulspurv (4)
Skjære (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Når kommer våren?
02.11.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
30.10.2012 Ankomst sidensvans
Når kommer våren?
09.05.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
09.04.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
05.05.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
05.05.2012 Ankomst krikkand
Når kommer våren?
30.04.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
29.04.2012 Ankomst trane
29.04.2012 Ankomst jordugle
1-15 av 20 siste»»