Miljolare.no

Område: Berloga

Fugler ved foringsplassen
28.01.2021
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Pilfink (3)
Flaggspett (2)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Når kommer våren?
29.01.2020
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
28.01.2020 Ankomst kanadagås
28.01.2020 Ankomst sangsvane
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Blåmeis (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Pilfink (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Grønnsisik (8)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (2)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (6)
Blåmeis (4)
Ekorn (4)
Dompap (3)
Grønnfink (2)
Stjertmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Gulspurv (25)
Kjøttmeis (9)
Pilfink (9)
Sangsvane (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Dompap (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svartspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Gulspurv (14)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Dompap (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2013
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Pilfink (15)
Grønnfink (7)
Bjørkefink (6)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Aina Nøding
Berloga (Halden, Viken)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Pilfink (4)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)