Miljolare.no

Område: Bergurveien 68, Fløysvik

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Bjørkefink (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Kvinand (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Gulspurv (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Gulspurv (1)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Kvinand (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Toppand (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Mellomskarv (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Kvinand (3)
Rødstrupe (2)
Gulspurv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Ravn (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Toppmeis (2)
Blåmeis (1)
Gulspurv (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Gulspurv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (5)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Toppmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler og fuglekasser
31.01.2011
Jostein Tunheim
Bergurveien 68, Fløysvik (Sandnes, Rogaland)