Miljolare.no

Område: Eigestø

Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Ravn (100)
Kjøttmeis (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (12)
Skjære (9)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Bjørkefink (100)
Ravn (60)
Grønnsisik (20)
Kjøttmeis (15)
Pilfink (12)
Blåmeis (10)
Dompap (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Musvåk (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (15)
Ravn (15)
Bjørkefink (12)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Ekorn (4)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Musvåk (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Ravn (100)
Gråsisik (40)
Kjøttmeis (20)
Bjørkefink (15)
Blåmeis (10)
Pilfink (8)
Bokfink (5)
Ekorn (5)
Skjære (5)
Grønnfink (3)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Kråke (1)
Musvåk (1)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (20)
Skjære (14)
Blåmeis (10)
Bokfink (5)
Ekorn (5)
Ravn (5)
Dompap (3)
Kråke (3)
Flaggspett (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2016
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Kjernebiter (4)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (10)
Pilfink (8)
Skjære (6)
Bokfink (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (10)
Grønnsisik (5)
Pilfink (5)
Spettmeis (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Gulspurv (1)
Munk (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Når kommer våren?
22.04.2011
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
04.04.2011 Ankomst jernspurv
21.04.2011 Ankomst låvesvale
10.04.2011 Ankomst gråtrost
10.04.2011 Ankomst kortnebbgås
11.04.2011 Ankomst stokkand
13.04.2011 Ankomst kvinand
Når kommer våren?
22.04.2011
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
02.04.2011 Ankomst rugde
03.04.2011 Ankomst skogsnipe
Når kommer våren?
01.04.2011
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
30.03.2011 Ankomst linerle
30.03.2011 Ankomst linerle
16.03.2011 Ankomst bokfink
26.02.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst blåmeis
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst spettmeis
01.01.2011 Ankomst svartmeis
01.01.2011 Ankomst ravn
01.01.2011 Ankomst rødstrupe
01.01.2011 Ankomst dompap
01.01.2011 Ankomst skjære
04.01.2011 Ankomst grønnfink
03.01.2011 Ankomst svarttrost
04.01.2011 Ankomst gråsisik
08.01.2011 Ankomst kråke
09.01.2011 Ankomst toppmeis
10.01.2011 Ankomst granmeis
14.01.2011 Ankomst flaggspett
17.01.2011 Ankomst nøtteskrike
18.01.2011 Ankomst ringdue
24.01.2011 Ankomst gulspurv
15.01.2011 Ankomst bjørkefink
25.01.2011 Ankomst havørn
08.02.2011 Ankomst musvåk
18.02.2011 Ankomst spurvehauk
01.03.2011 Ankomst stillits
10.03.2011 Ankomst knoppsvane
13.03.2011 Ankomst grønnsisik
13.03.2011 Ankomst grønnspett
16.03.2011 Ankomst kjernebiter
24.03.2011 Ankomst gjerdesmett
25.03.2011 Ankomst stjertmeis
26.03.2011 Ankomst svartspett
31.03.2011 Ankomst gråhegre
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Grønnfink (10)
Gulspurv (7)
Gråsisik (5)
Ravn (4)
Ringdue (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)