Miljolare.no

Område: Bakkan på Røssvoll

Fugler ved foringsplassen
26.01.2024
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Gråsisik (40)
Kjøttmeis (20)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2023
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (7)
Skjære (7)
Gråspurv (5)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Gråsisik (3)
Ekorn (2)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Bjørkefink (70)
Grønnsisik (20)
Kjøttmeis (20)
Pilfink (9)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Grønnfink (3)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2021
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Gråsisik (30)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (3)
Dompap (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (5)
Granmeis (2)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (25)
Gråsisik (7)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2015
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (30)
Sidensvans (10)
Grønnfink (9)
Dompap (7)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Svarttrost (2)
Gråsisik (1)
Gulspurv (1)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Kråke (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (15)
Gråsisik (12)
Blåmeis (7)
Granmeis (6)
Dompap (5)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Gulspurv (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (20)
Skjære (7)
Blåmeis (3)
Gråsisik (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
oddrun hansen
Bakkan på Røssvoll (Rana, Nordland)
Gråsisik (30)
Kjøttmeis (25)
Granmeis (5)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Skjære (3)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)