Miljolare.no

Område: Espeset

Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Grønnsisik (50)
Dompap (27)
Blåmeis (22)
Granmeis (20)
Kjøttmeis (15)
Ekorn (12)
Skjære (6)
Spettmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (3)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Kjøttmeis (32)
Blåmeis (17)
Dompap (12)
Ekorn (7)
Granmeis (6)
Spettmeis (5)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Gråspett (2)
Nøtteskrike (2)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (4)
Skjære (3)
Gråspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Blåmeis (25)
Granmeis (20)
Kjøttmeis (18)
Svartmeis (15)
Dompap (12)
Ekorn (8)
Spettmeis (5)
Gråsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Mår (1)
Rådyr (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2018
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (20)
Ekorn (12)
Granmeis (12)
Dompap (11)
Svartmeis (10)
Spettmeis (8)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Kjøttmeis (55)
Blåmeis (42)
Svartmeis (27)
Granmeis (20)
Dompap (15)
Sidensvans (15)
Ekorn (8)
Spettmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Gråspett (2)
Fuglekonge (1)
Hønsehauk (1)
Jaktfalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Kjøttmeis (40)
Gråsisik (32)
Dompap (25)
Granmeis (25)
Blåmeis (22)
Grønnsisik (15)
Svartmeis (15)
Spettmeis (5)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2015
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Dompap (35)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (25)
Svartmeis (25)
Granmeis (18)
Ekorn (10)
Spettmeis (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spurvehauk (2)
Toppmeis (2)
Elg (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Dompap (22)
Svartmeis (17)
Blåmeis (15)
Granmeis (12)
Kjøttmeis (12)
Ekorn (8)
Spettmeis (4)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Blåmeis (25)
Dompap (22)
Kjøttmeis (19)
Svartmeis (17)
Granmeis (15)
Ekorn (10)
Spettmeis (8)
Grønnfink (7)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Elg (2)
Gråspett (2)
Rådyr (2)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Grønnsisik (20)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (15)
Dompap (10)
Svartmeis (10)
Spettmeis (7)
Gråsisik (6)
Toppmeis (4)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Ola Anton Bakke
Espeset (Nesbyen, Viken)
Kjøttmeis (27)
Blåmeis (15)
Gråsisik (13)
Dompap (9)
Svartmeis (8)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (1)