Miljolare.no

Område: Aursneset, Eiksund

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Gråmåke (20)
Kråke (20)
Bjørkefink (10)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (5)
Rødvingetrost (5)
Storskarv (5)
Svartbak (5)
Blåmeis (4)
Siland (4)
Skjære (4)
Kvinand (3)
Bokfink (2)
Ravn (2)
Sangsvane (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (30)
Gråmåke (30)
Grønnsisik (20)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Granmeis (7)
Kråke (6)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Fuglekonge (5)
Gråsisik (5)
Grønnfink (5)
Småskogmus (5)
Storskarv (5)
Svartbak (5)
Furukorsnebb (3)
Havørn (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Rugde (2)
Rødvingetrost (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Enkeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kongeørn (1)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (55)
Gråmåke (10)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (8)
Havørn (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Spettmeis (6)
Svartbak (5)
Rugde (3)
Rødvingetrost (3)
Svartmeis (3)
Grønnfink (2)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kongeørn (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Storskarv (50)
Grønnsisik (25)
Kråke (25)
Gråmåke (20)
Gråsisik (15)
Svartbak (15)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (8)
Løvmeis (6)
Blåmeis (5)
Furukorsnebb (5)
Granmeis (5)
Havørn (5)
Siland (5)
Grønnfink (3)
Rugde (3)
Svartmeis (3)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Oter (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Orrfugl (1)
Rødstrupe (1)
Skjærpiplerke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (100)
Storskarv (100)
Gråmåke (50)
Gråsisik (50)
Gråtrost (50)
Kjøttmeis (20)
Svartbak (20)
Småskogmus (15)
Blåmeis (10)
Siland (10)
Stjertmeis (10)
Svarttrost (10)
Havørn (7)
Granmeis (5)
Løvmeis (5)
Rødvingetrost (5)
Dompap (3)
Svartmeis (3)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Toppskarv (2)
Hvitryggspett (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Ringtrost (1)
Rugde (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spurvehauk (1)
Svartstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (115)
Storskarv (50)
Gråhegre (20)
Gråmåke (15)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Svartbak (10)
Løvmeis (6)
Granmeis (5)
Havørn (5)
Siland (5)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Toppmeis (4)
Grønnfink (3)
Svartmeis (3)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Kongeørn (1)
Rugde (1)
Sjøorre (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (40)
Grønnsisik (20)
Gråmåke (15)
Grønnfink (15)
Storskarv (15)
Dompap (12)
Kjøttmeis (10)
Svartbak (10)
Granmeis (6)
Gråhegre (5)
Siland (5)
Blåmeis (4)
Gråtrost (4)
Løvmeis (4)
Svarttrost (4)
Havørn (3)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Rugde (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (40)
Storskarv (25)
Gråmåke (10)
Granmeis (8)
Dompap (7)
Løvmeis (6)
Stjertmeis (6)
Siland (5)
Svartbak (5)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gråhegre (1)
Grønnsisik (1)
Havørn (1)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (200)
Storskarv (11)
Granmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Gråmåke (5)
Løvmeis (5)
Havørn (3)
Svartmeis (3)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Siland (2)
Spettmeis (2)
Svartbak (2)
Toppmeis (2)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Sangsvane (1)
Svarttrost (1)