Miljolare.no

Område: Bakken 81.22

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Grønnfink (6)
Kaie (5)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Dompap (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Havørn (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Gulspurv (200)
Pilfink (3)
Dompap (2)
Kaie (2)
Kråke (2)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Sidensvans (20)
Pilfink (11)
Grønnfink (7)
Kaie (4)
Kjøttmeis (3)
Gulspurv (2)
Konglebit (2)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (2)
Kaie (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Gråsisik (120)
Pilfink (9)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Brunsisik (4)
Kaie (4)
Blåmeis (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Grønnfink (11)
Kaie (5)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Grønnfink (43)
Gulspurv (7)
Kaie (4)
Blåmeis (3)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Kråke (1)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Pilfink (9)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Kaie (3)
Skjære (2)
Gråspurv (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Pilfink (21)
Gråspurv (4)
Kaie (4)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Havørn (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Pilfink (24)
Gråspurv (7)
Kjøttmeis (5)
Kaie (4)
Blåmeis (3)
Grønnfink (2)
Gråsisik (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Grønnfink (13)
Blåmeis (5)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Kaie (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Gråspurv (17)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (9)
Gulspurv (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Kaie (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Roar Pettersen
Bakken 81.22 (Frosta, Trøndelag)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (11)
Stokkand (8)
Gulspurv (7)
Kråke (6)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Gråspurv (2)
Kaie (2)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Havørn (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)