Miljolare.no

Område: Bekk (navn ikke registrert-Finsland)

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
Ørret (Salmo trutta)
BEKKIS: Bunndyr
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Forhold for fisk
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Søppel i og langs bekken
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Vannkvalitet
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjoner
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Forurensningstilførsler
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Bruk av bekken
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Menneskelige inngrep
27.10.1993
Finsland skole
Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)
(1)