Miljolare.no

Område: Marsteinshøgda

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (9)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Gulspurv (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2023
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (26)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (9)
Dompap (6)
Granmeis (5)
Gulspurv (4)
Svartmeis (4)
Gråsisik (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnsisik (26)
Pilfink (19)
Grønnfink (15)
Dompap (8)
Blåmeis (5)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnsisik (11)
Gråsisik (9)
Grønnfink (7)
Blåmeis (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.04.2019
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Svarttrost (13)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Blåmeis (6)
Grønnsisik (6)
Granmeis (5)
Svartmeis (5)
Jernspurv (4)
Gråsisik (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (11)
Grønnfink (11)
Dompap (9)
Blåmeis (8)
Grønnsisik (8)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (5)
Gulspurv (5)
Svartmeis (4)
Elg (3)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (12)
Gråsisik (11)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Svartmeis (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Gulspurv (4)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2018
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (46)
Grønnfink (36)
Dompap (11)
Kjøttmeis (11)
Gulspurv (9)
Blåmeis (7)
Svartmeis (6)
Granmeis (5)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (15)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (9)
Dompap (8)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Gulspurv (6)
Svartmeis (5)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2017
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (17)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (10)
Granmeis (9)
Svartmeis (9)
Dompap (8)
Gulspurv (5)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (39)
Grønnfink (18)
Blåmeis (13)
Kjøttmeis (12)
Svartmeis (11)
Dompap (9)
Granmeis (9)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (18)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (7)
Granmeis (7)
Svartmeis (6)
Dompap (5)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (21)
Grønnfink (19)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Svartmeis (9)
Granmeis (7)
Dompap (6)
Toppmeis (5)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
16.12.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (11)
Blåmeis (8)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Gulspurv (4)
Svartmeis (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Katt (1)
Skjære (1)
1 - 15 av 75 siste»»