Miljolare.no

Område:

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (5)
Skjære (5)
Ekorn (2)
Rødrev (2)
Svartmeis (2)
Hare (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.01.2020
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Skjære (8)
Dompap (7)
Ekorn (7)
Granmeis (5)
Ravn (3)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Ekorn (5)
Granmeis (4)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Skjære (8)
Ekorn (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Grønnspett (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (12)
Skjære (10)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Granmeis (5)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Spurveugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Gråsisik (15)
Granmeis (14)
Kjøttmeis (12)
Skjære (9)
Blåmeis (8)
Dompap (6)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Dvergspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (25)
Skjære (18)
Blåmeis (15)
Kråke (8)
Granmeis (7)
Ekorn (4)
Dompap (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Gråsisik (20)
Kjøttmeis (20)
Skjære (16)
Sidensvans (15)
Dompap (14)
Blåmeis (12)
Granmeis (7)
Kråke (7)
Svartmeis (7)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (3)
Gråspett (2)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Kjernebiter (1)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (30)
Gråsisik (25)
Blåmeis (20)
Skjære (17)
Granmeis (12)
Svartmeis (8)
Dompap (7)
Ekorn (5)
Kråke (5)
Løvmeis (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Blåmeis (20)
Kjøttmeis (15)
Skjære (15)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Kjernebiter (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2011
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (20)
Skjære (15)
Blåmeis (10)
Dompap (8)
Granmeis (6)
Kråke (6)
Svartmeis (5)
Ravn (4)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2010
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (22)
Blåmeis (15)
Sidensvans (15)
Sidensvans (15)
Skjære (14)
Dompap (10)
Gråsisik (10)
Grønnfink (8)
Kråke (8)
Granmeis (6)
Ravn (6)
Løvmeis (5)
Svartmeis (5)
Flaggspett (2)
Kongeørn (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Grønnspett (1)
Kjernebiter (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Sverre Storli
Bø (Oppdal, Trøndelag)
Kjøttmeis (15)
Skjære (15)
Gråsisik (10)
Granmeis (6)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Svartmeis (4)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)