Miljolare.no

Område: Dalsbekken/Nøstvedtbekken

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
22.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
13.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
05.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
22.05.1995
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
28.09.1993
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
13.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Edelkreps (Astacus astacus)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
05.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Frosker (Anura)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
22.05.1995
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Frosker (Anura)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
28.09.1993
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
BEKKIS: Bunndyr
13.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
05.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
11.10.1995
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
BEKKIS: Bunndyr
22.05.1995
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
28.09.1993
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Forhold for fisk
05.06.1996
Greverud skole
Dalsbekken/Nøstvedtbekken (Nordre Follo, Viken)
(1)
 
1 - 15 av 48 siste»»