Miljolare.no

Område: Arnebråtveien 16

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Husmus (2)
Skjære (2)
Brunrotte (1)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Grønnsisik (12)
Gråspurv (8)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (8)
Skjære (7)
Gulspurv (6)
Nøtteskrike (4)
Blåmeis (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Gråsisik (20)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Skjære (5)
Pilfink (4)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Rådyr (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler og fuglekasser
29.01.2015
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
 
Fugler og fuglekasser
29.01.2015
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Stillits (5)
Grønnfink (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Frøydis Bjerke
Arnebråtveien 16 (Oslo)
Stillits (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Kråke (2)