Miljolare.no

Område: Tjodolvsgt.

Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Bokfink (14)
Bjørkefink (12)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Gråspurv (3)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Bydue (2)
Gjerdesmett (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Stær (8)
Bokfink (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Gråspurv (3)
Grønnfink (3)
Katt (2)
Skjære (2)
Bjørkefink (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2022
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Bjørkefink (23)
Stær (11)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (6)
Blåmeis (4)
Pilfink (4)
Bokfink (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Katt (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Bokfink (35)
Stær (25)
Gråspurv (8)
Svarttrost (7)
Pilfink (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Kjøttmeis (1)
Ringdue (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Bjørkefink (8)
Gråspurv (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Svarttrost (3)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Pilfink (10)
Bokfink (5)
Ringdue (3)
Svarttrost (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gråspurv (1)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (7)
Pilfink (7)
Blåmeis (6)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (6)
Bjørkefink (4)
Ringdue (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Grønnfink (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Bokfink (5)
Pilfink (4)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2016
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Bjørkefink (8)
Bokfink (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Ringdue (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Bydue (1)
Flaggspett (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Pilfink (10)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Gulspurv (3)
Bjørkefink (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bydue (1)
Grønnfink (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Bokfink (5)
Bydue (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Pilfink (2)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (6)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Svarttrost (3)
Kråke (2)
Bydue (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Olav Rudi
Tjodolvsgt. (Stavanger, Rogaland)
Bokfink (14)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (8)
Gulspurv (7)
Blåmeis (6)
Bjørkefink (2)
Grønnfink (2)
Ringdue (2)
Svarttrost (2)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)