Miljolare.no

Område: Rogne

Når kommer våren?
07.09.2009
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
25.05.2009 Blomstring hegg
23.05.2009 Blomstring markjordbær
01.05.2009 Blomstring hegg
10.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
12.05.2009 Bladsprett (musøre) spisslønn
11.04.2009 Ankomst linerle
21.05.2009 Ankomst gjøk
02.04.2009 Ankomst vipe
13.04.2009 Blomstring hestehov
10.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
03.04.2009 Gåsunger selje
11.04.2009 Ankomst linerle
25.05.2009 Ankomst låvesvale
02.04.2009 Ankomst bokfink
02.04.2009 Ankomst vipe
20.05.2009 Ankomst gjøk
23.05.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.04.2009 Ankomst stær
13.04.2009 Ankomst gråtrost
24.04.2009 Ankomst bjørkefink
17.05.2009 Ankomst jernspurv
17.05.2009 Ankomst buskskvett
20.05.2009 Ankomst hagesanger
12.04.2009 Ankomst rødstrupe
19.04.2009 Ankomst ringdue
13.04.2009 Ankomst måltrost
09.04.2009 Ankomst svarttrost
17.05.2009 Ankomst løvsanger
13.04.2009 Ankomst rødvingetrost
26.05.2009 Ankomst tårnseiler
12.04.2009 Ankomst trane
25.04.2009 Ankomst heilo
13.04.2009 Ankomst ringtrost
03.04.2009 Voksenstadiet neslesommerfugl
16.05.2009 Ankomst gulerle
10.05.2009 Ankomst rødstjert
10.05.2009 Ankomst rødstjert
11.04.2009 Blomstring vårpengeurt
23.05.2009 Blomstring bakkesoleie
24.05.2009 Bladsprett (musøre) hegg
23.05.2009 Ankomst fluesnapperfamilien
11.04.2009 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
15.06.2007
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
24.04.2006 Ankomst stær
25.04.2006 Ankomst gråtrost
19.04.2006 Ankomst jernspurv
20.04.2006 Ankomst rødstrupe
24.04.2006 Ankomst ringdue
25.04.2006 Ankomst måltrost
22.04.2006 Ankomst svarttrost
25.04.2006 Ankomst rødvingetrost
25.04.2006 Ankomst trane
28.04.2006 Ankomst heilo
26.04.2006 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.04.2006 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
15.06.2007
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
16.04.2006 Ankomst linerle
18.04.2006 Blomstring hestehov
12.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
24.04.2006 Gåsunger selje
Når kommer våren?
01.11.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
02.05.2005 Bladsprett (musøre) hegg
30.05.2005 Blomstring tyttebær
30.05.2005 Blomstring blåbær
24.05.2005 Ankomst tårnseiler
21.05.2005 Ankomst gjøk
13.05.2005 Ankomst vendehals
01.05.2005 Ankomst heipiplerke
07.05.2005 Ankomst låvesvale
07.05.2005 Ankomst steinskvett
21.05.2005 Ankomst møller
21.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2005 Ankomst gulspurv
15.05.2005 Ankomst løvsanger
21.05.2005 Bladsprett (musøre) rogn
04.06.2005 Blomstring hegg
10.05.2005 Blomstring vinterkarse
25.05.2005 Blomstring bakkesoleie
30.05.2005 Blomstring jordbærslekta
30.05.2005 Blomstring marikåpe
Når kommer våren?
26.10.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
30.03.2005 Blomstring hestehov
03.04.2005 Ankomst gråtrost
03.04.2005 Ankomst måltrost
03.04.2005 Ankomst rødstrupe
05.04.2005 Blomstring selje
16.04.2005 Ankomst grågås
17.04.2005 Ankomst trane
20.04.2005 Ankomst jernspurv
20.04.2005 Ankomst ringtrost
28.04.2005 Ankomst heilo
01.05.2005 Ankomst heipiplerke
07.05.2005 Ankomst buskskvett
07.05.2005 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
23.03.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
04.06.2005 Bladsprett (musøre) hegg
23.05.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
16.04.2005 Ankomst linerle
05.04.2005 Blomstring selje
21.05.2005 Bladsprett (musøre) rogn
10.05.2005 Blomstring hegg
24.03.2005 Blomstring vårpengeurt
30.03.2005 Blomstring hestehov
21.05.2005 Ankomst gjøk
22.03.2005 Ankomst svarttrost
03.04.2005 Ankomst gråtrost
21.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
31.03.2005 Ankomst stær
29.03.2005 Ankomst bokfink
25.05.2005 Blomstring bakkesoleie
30.05.2005 Blomstring markjordbær
22.03.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl
07.05.2005 Ankomst buskskvett
20.04.2005 Ankomst låvesvale
20.04.2005 Ankomst jernspurv
11.05.2005 Ankomst bjørkefink
03.04.2005 Ankomst rødstrupe
01.05.2005 Blomstring løvetannslekta
02.04.2005 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
30.04.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
30.03.2004 Voksenstadiet neslesommerfugl
22.04.2004 Ankomst humler
22.04.2004 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
14.04.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Ankomst ringdue
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
22.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
09.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
14.04.2004 Ankomst linerle
19.05.2004 Bladsprett (musøre) osp
13.05.2004 Bladsprett (musøre) rogn
23.05.2004 Blomstring hegg
27.03.2004 Blomstring vårpengeurt
31.03.2004 Blomstring hestehov
25.05.2004 Ankomst gjøk
23.03.2004 Ankomst svarttrost
17.04.2004 Ankomst gråtrost
19.03.2004 Ankomst stær
02.04.2004 Ankomst bokfink
28.05.2004 Ankomst seilerfamilien
13.05.2004 Bladsprett (musøre) oreslekta
Når kommer våren?
06.04.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
06.04.2004 Ankomst bokfink
06.04.2004 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
Når kommer våren?
30.05.2002
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
10.05.2002 Ankomst låvesvale
09.05.2002 Ankomst buskskvett
10.05.2002 Ankomst løvsanger
06.04.2002 Ankomst ringdue
21.04.2002 Bladsprett (musøre) hegg
11.05.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2002 Ankomst linerle
19.04.2002 Ankomst grågås
24.05.2002 Blomstring markjordbær
27.05.2002 Blomstring dvergsoleie
14.05.2002 Blomstring kattefot
18.04.2002 Ankomst måltrost
18.04.2002 Ankomst jernspurv
03.04.2002 Voksenstadiet neslesommerfugl
14.05.2002 Blomstring bakkesoleie
15.04.2002 Ankomst linerle
21.04.2002 Ankomst trane
19.05.2002 Blomstring hegg
27.05.2002 Blomstring ballblom
07.04.2002 Blomstring vårpengeurt
01.04.2002 Blomstring hestehov
24.03.2002 Ankomst vipe
18.05.2002 Ankomst gjøk
30.03.2002 Ankomst svarttrost
21.04.2002 Ankomst gråtrost
27.03.2002 Ankomst stær
05.04.2002 Ankomst bokfink
05.04.2002 Ankomst rødstrupe
18.04.2002 Ankomst rødvingetrost
24.05.2002 Blomstring tiriltunge
27.05.2002 Blomstring forglemmegei
Når kommer våren?
24.06.2001
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
15.05.2001 Ankomst spurvefugler
Når kommer våren?
24.06.2001
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
30.05.2001 Blomstring bakkesoleie
27.05.2001 Blomstring dvergsoleie
29.05.2001 Blomstring markjordbær
Når kommer våren?
24.06.2001
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
05.05.2001 Blomstring vårpengeurt
18.04.2001 Blomstring hestehov
10.04.2001 Ankomst vipe
22.05.2001 Ankomst gjøk
05.05.2001 Ankomst svarttrost
05.05.2001 Ankomst gråtrost
11.04.2001 Ankomst bokfink
09.05.2001 Blomstring selje
03.06.2001 Bladsprett (musøre) osp
14.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn
03.06.2001 Blomstring hegg
13.05.2001 Blomstring ballblom
05.05.2001 Blomstring vårpengeurt
18.04.2001 Blomstring hestehov
10.04.2001 Ankomst vipe
22.05.2001 Ankomst gjøk
05.05.2001 Ankomst svarttrost
05.05.2001 Ankomst gråtrost
11.04.2001 Ankomst bokfink
09.05.2001 Bladsprett (musøre) hegg
09.05.2001 Bladsprett (musøre) hegg
14.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
10.04.2001 Ankomst linerle
09.05.2001 Blomstring selje
03.06.2001 Bladsprett (musøre) osp
14.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn
03.06.2001 Blomstring hegg
13.05.2001 Blomstring ballblom