Miljolare.no

Område: Bakketun

Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (5)
Kråke (3)
Skjære (3)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (18)
Kråke (16)
Gråsisik (15)
Stær (13)
Kjøttmeis (8)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (4)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Svarttrost (2)
Fossekall (1)
Gråtrost (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråtrost (27)
Gråspurv (23)
Kjøttmeis (9)
Kråke (7)
Skjære (7)
Rødvingetrost (6)
Stillits (5)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråmåke (1)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (52)
Skjære (17)
Kråke (11)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (6)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Rødstrupe (2)
Løvmeis (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (62)
Kråke (15)
Skjære (11)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Grønnfink (3)
Gjerdesmett (1)
Gråmåke (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (55)
Kjøttmeis (15)
Kråke (9)
Blåmeis (3)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (73)
Kråke (23)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Skjære (2)
Stær (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (73)
Kråke (23)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Skjære (2)
Stær (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (59)
Kjøttmeis (10)
Gråmåke (7)
Blåmeis (6)
Kråke (5)
Skjære (4)
Svarttrost (3)
Stær (2)
Fossekall (1)
Løvmeis (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (39)
Kjøttmeis (11)
Skjære (10)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Sidensvans (1)
Stær (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Magne Bjørnar Hannasvik
Bakketun (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (23)
Grønnfink (11)
Gråspurv (10)
Skjære (9)
Kråke (8)
Blåmeis (7)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Stær (1)