Miljolare.no

Område: Fuglvågen

Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Svartmeis (6)
Ekorn (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gråspett (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2022
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Nøtteskrike (7)
Bjørkefink (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Dompap (8)
Blåmeis (6)
Ekorn (5)
Kjøttmeis (4)
Svartmeis (4)
Svarttrost (4)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Kongeørn (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2020
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (9)
Dompap (6)
Ekorn (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Gråsisik (1)
Gråspett (1)
Grønnfink (1)
Havørn (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2019
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (10)
Dompap (7)
Ekorn (5)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (22)
Kjøttmeis (11)
Kråke (5)
Svarttrost (5)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (4)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Havørn (1)
Katt (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2017
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (10)
Kråke (10)
Dompap (9)
Havørn (6)
Nøtteskrike (5)
Ekorn (3)
Kongeørn (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Løvmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (12)
Dompap (6)
Kråke (5)
Ekorn (3)
Havørn (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kongeørn (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Grønnsisik (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.01.2015
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (10)
Kråke (7)
Havørn (5)
Kongeørn (5)
Svartmeis (5)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Katt (2)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2014
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Kråke (10)
Kongeørn (4)
Ravn (4)
Havørn (3)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2014
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (10)
Dompap (6)
Svarttrost (5)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Bokfink (1)
Gråspett (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2013
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Dompap (5)
Ekorn (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Toppmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2012
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (8)
Nøtteskrike (6)
Blåmeis (5)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Grønnspett (1)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Magnar Lien
Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal)
Dompap (9)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (4)
Nøtteskrike (4)
Svarttrost (4)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Grønnspett (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
1 - 15 av 17 siste»»