Miljolare.no

Område: Kjeldevatnet

Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Linerle (Motacilla alba)
Stær (Sturnus vulgaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Form og storleik
13.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
 
Er vatnet vårt surt?
03.05.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
pH 6.73 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
13.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Farge på vatnet: Gulleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
««første 436 - 439 av 439