Miljolare.no

Område: Kjeldevatnet

Fugleliv langs kyst og vatn
04.05.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Skjære (Pica pica)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Amfibium og krypdyr
27.04.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
 
Smådyr som lever på bakken
27.04.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
  
Pattedyr i og ved vatn
27.04.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Flaggermus (Chiroptera)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
27.04.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Linerle (Motacilla alba)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
20.04.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Kjøttmeis (Parus major)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Skjære (Pica pica)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Steinsopp (Boletus edulis)
Soppriket (Fungi)
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Steinsopp (Boletus edulis)
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skivesoppordenen (Agaricales)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Steinsopp (Boletus edulis)
Soppriket (Fungi)
Poresoppordenen (Polyporales)
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skivesoppordenen (Agaricales)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Steinsopp (Boletus edulis)
Kremleordenen (Russulales)
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
  
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skivesoppordenen (Agaricales)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Rørsoppordenen (Boletales)
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skivesoppordenen (Agaricales)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Rimsopp (Cortinarius caperatus)
Poresoppordenen (Polyporales)
 
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skivesoppordenen (Agaricales)
Rød fluesopp (Amanita muscaria)
Rørsoppordenen (Boletales)
Soppriket (Fungi)
Poresoppordenen (Polyporales)
Planteregistreringer
01.10.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Rørsoppordenen (Boletales)
1 - 15 av 445 siste»»