Miljolare.no

Område: Adalsbekken/Sandeelva

Bakterier i drikkevann
14.10.2005
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(2)
Bakterietall: Svært lavt
Type vannkilde: Kokt vann
Bakterier i drikkevann
14.10.2005
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
Bakterietall: Høyt
Type vannkilde: Bekk/innsjø
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
05.06.1997
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
15.05.1996
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(2)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
05.06.1997
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
Frosker (Anura)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(2)
Frosker (Anura)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
Frosker (Anura)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
BEKKIS: Bunndyr
05.06.1997
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
15.05.1996
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(2)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
01.06.1994
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(2)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
15.05.1996
Lysheim skole
Adalsbekken/Sandeelva (Horten, Vestfold og Telemark)
(1)
 
1 - 15 av 65 siste»»