Miljolare.no

Område: Budal

Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (25)
Stokkand (25)
Gråspurv (15)
Kråke (15)
Ærfugl (15)
Kjøttmeis (10)
Furukorsnebb (8)
Siland (7)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gråmåke (5)
Pilfink (5)
Storskarv (5)
Knoppsvane (4)
Svarttrost (3)
Dvergdykker (2)
Laksand (2)
Svartbak (2)
Flaggspett (1)
Gråstrupedykker (1)
Gulspurv (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2022
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (18)
Gråspurv (17)
Siland (15)
Kjøttmeis (12)
Kråke (9)
Blåmeis (8)
Stokkand (8)
Storskarv (8)
Ærfugl (7)
Svarttrost (4)
Gråhegre (3)
Gråmåke (3)
Dvergdykker (2)
Flaggspett (2)
Knoppsvane (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartand (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Stokkand (22)
Kvinand (19)
Siland (16)
Storskarv (15)
Gråhegre (13)
Ærfugl (12)
Skjære (11)
Gråmåke (9)
Blåmeis (8)
Kråke (7)
Laksand (4)
Dvergdykker (3)
Gråspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Svarttrost (2)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kråke (62)
Stokkand (33)
Grønnfink (32)
Gråspurv (25)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (15)
Siland (15)
Pilfink (14)
Gråmåke (12)
Ærfugl (12)
Kvinand (11)
Storskarv (6)
Knoppsvane (5)
Skjære (4)
Spettmeis (3)
Svartbak (3)
Gulspurv (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Svarttrost (2)
Teist (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Stokkand (45)
Gråspurv (35)
Storskarv (25)
Kvinand (18)
Kjøttmeis (14)
Knoppsvane (12)
Pilfink (12)
Siland (12)
Blåmeis (11)
Ærfugl (8)
Grønnfink (6)
Kråke (4)
Flaggspett (3)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Gråhegre (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartand (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (200)
Ærfugl (35)
Kråke (30)
Siland (25)
Gråspurv (20)
Stokkand (18)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (12)
Gråmåke (12)
Pilfink (8)
Svartbak (6)
Skjære (4)
Knoppsvane (3)
Laksand (3)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Alke (1)
Dvergdykker (1)
Gjerdesmett (1)
Gulspurv (1)
Lappfiskand (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2015
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Toppdykker (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2015
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (35)
Ærfugl (30)
Gråmåke (25)
Storskarv (20)
Gråspurv (18)
Stokkand (18)
Pilfink (15)
Siland (15)
Sjøorre (12)
Sidensvans (9)
Blåmeis (8)
Skjære (8)
Kråke (4)
Svartbak (4)
Svarttrost (4)
Alkekonge (3)
Gulspurv (2)
Knoppsvane (2)
Laksand (2)
Svartand (2)
Alke (1)
Dvergdykker (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
13.01.2014
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Stokkand (55)
Ærfugl (25)
Gråmåke (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (12)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (12)
Storskarv (12)
Siland (6)
Skjære (6)
Knoppsvane (5)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Gråhegre (4)
Dompap (3)
Svartand (3)
Svarttrost (3)
Gulspurv (2)
Laksand (2)
Ringdue (2)
Svartbak (2)
Gråtrost (1)
Møller (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Stokkand (6)
Knoppsvane (5)
Storskarv (4)
Sangsvane (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Svartbak (6)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (162)
Ærfugl (145)
Kråke (52)
Toppand (41)
Siland (33)
Gråspurv (18)
Gråmåke (17)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (8)
Pilfink (7)
Knoppsvane (5)
Skjære (4)
Gulspurv (3)
Storskarv (3)
Dvergdykker (2)
Fiskemåke (2)
Havørn (2)
Laksand (2)
Ravn (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppdykker (1)
Når kommer våren?
27.03.2007
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
27.03.2007 Ankomst linerle
06.03.2007 Ankomst tjeld
08.03.2007 Ankomst vipe
25.03.2007 Voksenstadiet humler