Miljolare.no

Område: Grindheimsvatnet

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitetLenke til Artskart
Rådyr (Capreolus capreolus)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Elg (Alces alces)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Lemen (Lemmus lemmus)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Closterium cf. limneticus19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Dinobryon crenulatum19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Peridinium spp.19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Monoraphidium setigera19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Melosira spp.19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Chlamydomonas spp.19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Crucigenia tetrapedia19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Aphanothece cf. clathrata19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Tetraedron minimum19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Merismopedia sp.19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Hesterumpe (Hippuris vulgaris)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Tjønnaks (Potamogeton sp.)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder) 
Takrør (Phragmites australis)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Gråhegre (Ardea cinerea)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Ørret (Salmo trutta)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Abbor (Perca fluviatilis)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Ål (Anguilla anguilla)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Erythromma najas19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Phryganea grandis19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Pyrrhosoma nymphula19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Hydroporus obscurus19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Sialis lutaria19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Liten vannløper (Gerris lacustris)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Svart høstlibelle (Sympetrum danae)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Agrypnia varia19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Ilybius fuliginosus19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Enallagma cyathigerum19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Lumbriculus variegatus19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)Artsdatabanken logo
Ertemusling (Pisidium sp.)19.09.198919.09.1989Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)