Miljolare.no

Område: Gjerstadvannet

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Grastjernaks (Potamogeton gramineus)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Takrør (Phragmites australis)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Tjerngras (Littorella uniflora)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Buksvømmere (Corixidae indet.)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Muslinger (Bivalvia indet.)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Biller (Coleoptera indet.)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Øyenstikkere (Odonata indet.)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)10.11.200510.11.2005Gjerstadvannet (Arendal, Agder)