Miljolare.no

Område: Lisselva

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Padde (Bufo bufo)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluer (Trichoptera indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Gerridae indet.07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Taglorm (Nematomorpha sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Lungesnegler (Pulmonata indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Stikkemygg (Culicidae indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Midd (Acari indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluer (Trichoptera indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vannymfer (Zygoptera indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Kjerringrokk (Equisetum sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Røsslyng (Calluna vulgaris)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Ryllik (Achillea millefolium)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Syreslekta (Rumex sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Sivaks (Scirpus sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Furu (Pinus sylvestris)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Selje (Salix caprea)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Bjørk (Betula pubescens)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Bregneplanter (Pteropsida indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Kjerringrokk (Equisetum sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Bjørk (Betula pubescens)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Syreslekta (Rumex sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Nyseryllik (Achillea ptarmica)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Hestehov (Tussilago farfara)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Sivaks (Scirpus sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Selje (Salix caprea)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Gran (Picea abies)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Ekorn (Sciurus vulgaris)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Elg (Alces alces)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Stankelbein (Tipulidae indet.)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Igler (Hirudinea indet.)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Gråsugge (Asellus aquaticus)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag)