Miljolare.no

Område: Lisselva

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Ørret (Salmo trutta)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Frosker (Anura indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Frosker (Anura indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Ørret (Salmo trutta)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Ørret (Salmo trutta)29.05.199529.05.1995Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Frosker (Anura indet.)29.05.199529.05.1995Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Frosker (Anura indet.)09.06.199409.06.1994Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Frosker (Anura indet.)09.06.199409.06.1994Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Frosker (Anura indet.)05.05.199405.05.1994Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Ørret (Salmo trutta)04.11.199304.11.1993Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Fjærmygg (Chironomidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Knott (Simulidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Stankelbein (Tipulidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Igler (Hirudinea indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Gråsugge (Asellus aquaticus)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Igler (Hirudinea indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Gråsugge (Asellus aquaticus)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Fjærmygg (Chironomidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Knott (Simulidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Stankelbein (Tipulidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Igler (Hirudinea indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag) 
Stankelbein (Tipulidae indet.)11.06.199611.06.1996Lisselva (Flatanger, Trøndelag)