Miljolare.no

Område: Drøbak

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Storstrandsnegl (Littorina littorea)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strongylocentrotus sp.23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Henricia sanguinolenta23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Kuskjell (Arctica islandica)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Pigghuder (Echinodermata indet.)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)23.10.201623.10.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Muslinger (Bivalvia indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Blåskjell (Mytilus edulis)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Kongesnegler (Buccinidae indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)23.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sjøpølser (Holothuroidea indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Sjørose (Urticina sp.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Knivskjell (Solenidae indet.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)23.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Andre sjømus (Samlegruppe sp.)23.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Sagtang (Fucus serratus)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)20.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Blåskjell (Mytilus edulis)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
O-skjell (Modiolus modiolus)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Kongesnegler (Buccinidae indet.)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Albusnegl (Patella vulgata)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Dødningehand (Alcyonium digitatum)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Bruntufs (Sphacelaria cirrosa)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Dyreriket (Animalia indet.)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)20.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Andre sjømus (Samlegruppe sp.)19.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Knivskjell (Solenidae indet.)19.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Snegler (Gastropoda indet.)11.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Strandsnegler (Littorina sp.)11.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Sjøstjerner (Asteroidea indet.)11.10.201621.09.2016Drøbak (Frogn, Viken)
Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)11.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)
Eremittkreps (Paguridae indet.)11.10.201621.09.2016 Drøbak (Frogn, Viken)