Miljolare.no

Område: Vaksvik

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLenke til bildeLokalitet
Kjøttmeis (Parus major)26.01.202326.01.2023 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Solblom (Arnica montana)03.08.202203.08.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Jåblom (Parnassia palustris)03.08.202203.08.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Blåknapp (Succisa pratensis)03.08.202203.08.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Klokkelyng (Erica tetralix)14.07.202214.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Øyentrøstslekta (Euphrasia sp.)14.07.202214.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gullris (Solidago virgaurea)13.07.202213.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)13.07.202213.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kystmaure (Galium saxatile)10.07.202210.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Åkerdylle (Sonchus arvensis)10.07.202210.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)10.07.202210.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Rødknapp (Knautia arvensis)10.07.202210.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)10.07.202210.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Alpeturt (Cicerbita plumieri)10.07.202210.07.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Harerug (Bistorta vivipara)30.06.202229.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kystgrisøyre (Hypochaeris radicata)30.06.202230.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Buskmure (Dasiphora fruticosa)30.06.202226.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Tranebærslekta (Oxycoccus sp.)26.06.202226.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Stjernesildre (Saxifraga stellaris)26.06.202226.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Geitrams (Epilobium angustifolium)24.06.202224.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kystmyrklegg (Pedicularis sylvatica)21.06.202220.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Fjærekoll (Armeria maritima)19.06.202219.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)19.06.202219.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Myrtistel (Cirsium palustre)19.06.202219.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Lyssiv (Juncus effusus)19.06.202219.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Krattmjølke (Epilobium montanum)19.06.202219.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)18.06.202216.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kystgrisøyre (Hypochaeris radicata)17.06.202217.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides)17.06.202217.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Blåklokke (Campanula rotundifolia)17.06.202217.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)16.06.202216.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Åkersvineblom (Senecio vulgaris)16.06.202214.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Høymol (Rumex longifolius)16.06.202215.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia)16.06.202216.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Rogn (Sorbus aucuparia)14.06.202214.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Stankstorkenebb (Geranium robertianum)14.06.202214.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Rødkløver (Trifolium pratense)14.06.202214.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Svarttopp (Bartsia alpina)11.06.202211.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Legeveronika (Veronica officinalis)11.06.202211.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Blåkoll (Prunella vulgaris)11.06.202211.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)10.06.202208.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)10.06.202208.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Myrull (Eriophorum sp.)06.06.202204.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grøftesoleie (Ranunculus flammula)06.06.202205.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Greplyng (Loiseleuria procumbens)06.06.202206.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Fjellpryd (Diapensia lapponica)06.06.202206.06.2022Se bildeVaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Blålyng (Phyllodoce caerulea)06.06.202206.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Molte (Rubus chamaemorus)05.06.202204.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Hvitlyng (Andromeda polifolia)05.06.202204.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Enghumleblom (Geum rivale)02.06.202202.06.2022 Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)