Miljolare.no

Område: Bekk/ bekkmunning Haukvatnet

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)05.06.201505.06.2015Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)05.06.201505.06.2015Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)05.06.201505.06.2015Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)05.06.201505.06.2015Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Bekkeblom (Caltha palustris)05.06.201505.06.2015Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Bakkesoleie (Ranunculus acris)05.06.201505.06.2015Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Gran (Picea abies)13.06.201313.06.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)29.05.201323.05.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Vannkalver (Dytiscidae indet.)29.05.201323.05.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Virvlere (Gyrinidae indet.)29.05.201323.05.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)29.05.201323.05.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Ryggsvømmere (Notonectidae indet.)29.05.201323.05.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag) 
Vannedderkopper (Cybaeidae indet.)29.05.201323.05.2013Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)