Miljolare.no

Område: Estenstadmarka

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLenke til bildeLokalitetLenke til Artskart
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)31.01.201830.01.2018 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Gråspurv (Passer domesticus)31.01.201830.01.2018 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)09.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Blodigle (Hirudo medicinalis)09.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Vannløpere (Gerridae indet.)09.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Skogstjerne (Trientalis europaea)09.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hengebjørk (Betula pendula)09.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hvitveis (Anemone nemorosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Skogstjerne (Trientalis europaea)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hestehovslekta (Tussilago sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hestehov (Tussilago farfara)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Bakkesoleie (Ranunculus acris)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Bøk (Fagus sylvatica)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Hvitveis (Anemone nemorosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Bregne (Pteropsida indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Gran (Picea abies)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Rogn (Sorbus aucuparia)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Bjørk (Betula pubescens)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Rød jonsokblom (Silene dioica)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)07.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)07.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrfiol (Viola palustris)07.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Bekkeblom (Caltha palustris)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Fiolslekta (Viola sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Blåbær (Vaccinium myrtillus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Igler (Hirudinea indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Mudderfluer (Megaloptera indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Blodigle (Hirudo medicinalis)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Biller (Coleoptera indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Vannlopper (Cladocera indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Trollhegg (Frangula alnus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Furuslekta (Pinus sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Bjørk (Betula pubescens)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Rogn (Sorbus aucuparia)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Røsslyng (Calluna vulgaris)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Skogstjerne (Trientalis europaea)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Molte (Rubus chamaemorus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrull (Eriophorum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag) 
Skrubbær (Chamaepericlymenum suecicum)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)Artsdatabanken logo