Miljolare.no

Område: Estenstadmarka

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLenke til bildeLokalitetLenke til Artskart
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)31.01.201830.01.2018 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Gråspurv (Passer domesticus)31.01.201830.01.2018 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)09.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Blodigle (Hirudo medicinalis)09.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Vannløpere (Gerridae indet.)09.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Skogstjerne (Trientalis europaea)09.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hengebjørk (Betula pendula)09.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hvitveis (Anemone nemorosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Skogstjerne (Trientalis europaea)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hestehovslekta (Tussilago sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hestehov (Tussilago farfara)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Bakkesoleie (Ranunculus acris)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Bøk (Fagus sylvatica)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Hvitveis (Anemone nemorosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Bregne (Pteropsida indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Gran (Picea abies)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Rogn (Sorbus aucuparia)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Bjørk (Betula pubescens)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Rød jonsokblom (Silene dioica)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)07.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)07.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrfiol (Viola palustris)07.06.201307.06.2013Se bildeEstenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Bekkeblom (Caltha palustris)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Fiolslekta (Viola sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Blåbær (Vaccinium myrtillus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Igler (Hirudinea indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Mudderfluer (Megaloptera indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Blodigle (Hirudo medicinalis)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Biller (Coleoptera indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Vannlopper (Cladocera indet.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Trollhegg (Frangula alnus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Furuslekta (Pinus sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Bjørk (Betula pubescens)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Rogn (Sorbus aucuparia)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Røsslyng (Calluna vulgaris)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Skogstjerne (Trientalis europaea)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Molte (Rubus chamaemorus)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrull (Eriophorum sp.)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag) 
Skrubbær (Chamaepericlymenum suecicum)07.06.201307.06.2013 Estenstadmarka (Trondheim - Tråante, Trøndelag)Artsdatabanken logo