Miljolare.no

Område: Pytt ved Strand gård

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Svevemygg (Chaoborus sp.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Stor vannkalv (Dytiscus marginalis)14.08.200414.08.2004Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Vannløpere (Gerridae indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Notonecta sp.14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Aeshnidae indet.14.08.200414.08.2004Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Skivesnegl (Planorbidae indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Dafnier (Daphnia sp.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Cyclopoida indet.14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Midd (Acari indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Igler (Hirudinea indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Geitsvingel (Festuca vivipara)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Flotgras (Sparganium angustifolium)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Kysttjønnaks (Potamogeton polygonifolinus)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)14.08.200414.08.2004Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)
Småstarr (Carex nigra)14.08.200414.08.2004 Pytt ved Strand gård (Orkland, Trøndelag)