Miljolare.no

Område: Rolfsbukta, Fornebu

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitet
Knivskjell (Ensis sp.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Strandreker (Palaemonidae indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Havedderkoppar (Pycnogonida indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Blåskjell (Mytilus edulis)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Albusnegl (Patella vulgata)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Tårnsnegl (Turritella communis)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Rur (Balanidae indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Brennmaneter (Cyaniidae indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Tanglopper (Amphipoda indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Mosdyr (Bryozoa indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Hestehov (Tussilago farfara)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Dvergmispel (Cotoneaster scandinavicus)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Svartmispel (Cotoneaster niger)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Bitterbergknapp (Sedum acre)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Svartburkne (Asplenium trichomanes)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Strandsmelle (Silene uniflora)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Engknoppurt (Centaurea jacea)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Knoppurtslekta (Centaurea sp.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Harekløver (Trifolium arvense)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Smørbukk (Hylotelephium maximum)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Markmalurt (Artemisia campestris)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Engstorkenebb (Geranium pratense)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Stankstorkenebb (Geranium robertianum)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Salturt (Salicornia europaea)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Engkvein (Agrostis capillaris)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Tunrapp (Poa annua)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Hønsegras (Persicaria maculosa)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Ask (Fraxinus excelsior)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Storlind (Tilia platyphyllos)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Rognasal (Sorbus hybrida)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Rogn (Sorbus aucuparia)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Rødalger (Rhodophyta indet.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Svartpoppel (Populus nigra)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Nutkasypress-slekta (Chamaecyparis sp.)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Furu (Pinus sylvestris)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Gjerdevikke (Vicia sepium)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Fuglevikke (Vicia cracca)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Slåpetorn (Prunus spinosa)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)
Lodnetaum (Halosiphon tomentosum)29.09.201025.08.2010Rolfsbukta, Fornebu (Bærum, Akershus)