Miljolare.no

Område: Bekk (navn ikke registrert-Finsland)

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitetLenke til Artskart
Ørret (Salmo trutta)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)Artsdatabanken logo
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)Artsdatabanken logo
Gråsugge (Asellus aquaticus)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)Artsdatabanken logo
Igler (Hirudinea indet.)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Knott (Simulidae indet.)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Fjærmygg (Chironomidae indet.)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Stankelbein (Tipulidae indet.)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder) 
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)27.10.199327.10.1993Bekk (navn ikke registrert-Finsland) (Kristiansand, Agder)