Miljolare.no

Område: Hestsjøen

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Ryllsiv (Juncus articulatus)27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Blåknapp (Succisa pratensis)27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Padde (Bufo bufo)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Aeshna sp.27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Mudderfluer (Sialidae indet.)27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Lungesnegler (Pulmonata indet.)27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)27.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Takrør (Phragmites australis)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Brei dunkjevle (Typha latifolia)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bladmoser (Bryophyta indet.)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bekkeblom (Caltha palustris)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Flaskestarr (Carex rostrata)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Sumpsiv (Juncus bulbosus)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)27.09.200423.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Nipigget stingsild (Pungitius pungitius)23.09.200416.09.2004 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Takrør (Phragmites australis)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bekkeblom (Caltha palustris)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bladmoser (Bryophyta indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Flaskestarr (Carex rostrata)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)14.05.200314.05.2003Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Midd (Acari indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Vannlopper (Cladocera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Steinfluer (Plecoptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Øyenstikkere (Odonata indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Mudderfluer (Megaloptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Teger (Heteroptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Cyclopoida indet.14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Edderkopper (Araneae indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Mudderfluer (Megaloptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Igler (Hirudinea indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Vannløpere (Gerridae indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Biller (Coleoptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Teger (Heteroptera indet.)14.05.200314.05.2003 Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)