Miljolare.no

Område: Øysand

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Siland (Mergus serrator)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Laksand (Mergus merganser)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gråtrost (Turdus pilaris)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Buskskvett (Saxicola rubetra)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Stær (Sturnus vulgaris)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Låvesvale (Hirundo rustica)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gulspurv (Emberiza citrinella)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Kråke (Corvus cornix)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Sanglerke (Alauda arvensis)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Rødstilk (Tringa totanus)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Storspove (Numenius arquata)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gråmåke (Larus argentatus)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Fiskemåke (Larus canus)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Svartbak (Larus marinus)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Tjeld (Haematopus ostralegus)09.06.200409.06.2004Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Sjøorre (Melanitta fusca)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Låvesvale (Hirundo rustica)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Hvitkinngås (Branta leucopsis)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Grågås (Anser anser)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Grønnfink (Carduelis chloris)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Kjøttmeis (Parus major)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Kråke (Corvus cornix)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Skjære (Pica pica)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Stær (Sturnus vulgaris)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gråhegre (Ardea cinerea)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Siland (Mergus serrator)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Tjeld (Haematopus ostralegus)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gråmåke (Larus argentatus)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Svartbak (Larus marinus)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Sandlo (Charadrius hiaticula)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Ærfugl (Somateria mollissima)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Kvinand (Bucephala clangula)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Heipiplerke (Anthus pratensis)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gråtrost (Turdus pilaris)11.09.200310.09.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Linerle (Motacilla alba)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Grønnfink (Carduelis chloris)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Kvinand (Bucephala clangula)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Havelle (Clangula hyemalis)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Siland (Mergus serrator)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gravand (Tadorna tadorna)23.04.200323.04.2003Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)