Miljolare.no

Område: Kjeldevatnet

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Soppriket (Fungi indet.)30.09.202130.09.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Pors (Myrica gale)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Rogn (Sorbus aucuparia)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Ask (Fraxinus excelsior)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Spisslønn (Acer platanoides)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Svartor (Alnus glutinosa)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Gråselje (Salix cinerea)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Lind (Tilia cordata)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Gråor (Alnus incana)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Rødlønn (Acer rubrum)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Norsk asal (Sorbus norvegica)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Eik (Quercus sp.)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Osp (Populus tremula)06.09.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Rødlønn (Acer rubrum)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Spisslønn (Acer platanoides)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Gråor (Alnus incana)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Osp (Populus tremula)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Gråselje (Salix cinerea)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Ask (Fraxinus excelsior)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Svartor (Alnus glutinosa)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Norsk asal (Sorbus norvegica)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Lind (Tilia cordata)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Rogn (Sorbus aucuparia)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)30.08.202124.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Rogn (Sorbus aucuparia)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Gråor (Alnus incana)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørk (Betula pubescens)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Lind (Tilia cordata)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Hegg (Prunus padus)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Sløke (Angelica sylvestris)26.08.202125.08.2021Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Spisslønn (Acer platanoides)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Svensk asal (Sorbus intermedia)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Pors (Myrica gale)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Osp (Populus tremula)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Eik (Quercus sp.)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Alm (Ulmus glabra)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Svartor (Alnus glutinosa)26.08.202125.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Lind (Tilia cordata)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Svensk asal (Sorbus intermedia)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Pors (Myrica gale)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Selje (Salix caprea)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Osp (Populus tremula)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Svartor (Alnus glutinosa)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo
Eik (Quercus sp.)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Hegg (Prunus padus)20.08.202118.08.2021 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)Artsdatabanken logo