Miljolare.no

Område: Kjeldevatnet

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Skjære (Pica pica)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kråke (Corvus cornix)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Fiskemåke (Larus canus)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Bokfink (Fringilla coelebs)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråtrost (Turdus pilaris)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spettmeis (Sitta europaea)27.05.202027.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråsisik (Carduelis flammea)26.05.202026.05.2020Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Linerle (Motacilla alba)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Rødstilk (Tringa totanus)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gransanger (Phylloscopus collybita)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Bokfink (Fringilla coelebs)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skjære (Pica pica)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Fiskemåke (Larus canus)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråtrost (Turdus pilaris)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svarttrost (Turdus merula)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skjære (Pica pica)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråtrost (Turdus pilaris)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Bokfink (Fringilla coelebs)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gransanger (Phylloscopus collybita)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)26.05.202026.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Rødstilk (Tringa totanus)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Skjære (Pica pica)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gransanger (Phylloscopus collybita)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråtrost (Turdus pilaris)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kråke (Corvus cornix)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Linerle (Motacilla alba)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråtrost (Turdus pilaris)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gransanger (Phylloscopus collybita)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)25.05.202025.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)18.05.202018.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)18.05.202018.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråtrost (Turdus pilaris)18.05.202018.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)18.05.202018.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Linerle (Motacilla alba)18.05.202018.05.2020 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)