Miljolare.no

Område: bådalen

  • Pilfink (Passer montanus) kjell egil jordahl (27.09.2018)
  • Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Kjernebiter kjell egil jordahl (28.01.2017)
  • Spurvehauk (Accipiter nisus) spurvehauk kjell egil jordahl (28.01.2017)
  • trane kjell egil jordahl (12.07.2015)