Miljolare.no

Område: Pytt ved Strand gård

  • Pytten (14.08.2004)
  • Ekskursjon til Pytten (14.08.2004)
  • Prøvetaking (14.08.2004)
  • Stor vannkalv (Dytiscus marginalis) Stor vannkalv (14.08.2004)
  • Stor vannkalv (Dytiscus marginalis) Stor vannkalv (14.08.2004)
  • Aeshnidae indet. Skall fra libelle (14.08.2004)
  • Kjempepiggknopp (Sparganium erectum) Kjempepiggknopp (14.08.2004)