Miljolare.no

Område: Flåtten

 • Dronefluer (Eristalis sp.) Charlotte Bakke (22.03.2019)
 • Bergsnegl (Helicigona lapicida) Charlotte Bakke (11.05.2017)
 • Bergsnegl (Helicigona lapicida) Charlotte Bakke (11.05.2017)
 • Bergsnegl (Helicigona lapicida) Charlotte Bakke (11.05.2017)
 • Bergsnegl (Helicigona lapicida) Charlotte Bakke (11.05.2017)
 • Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) Charlotte Bakke (03.05.2016)
 • Skjellrot (Lathraea squamaria) Charlotte Bakke (28.04.2014)
 • Ormesnegl (Boettgerilla pallens) (19.05.2012)
 • Ormesnegl (Boettgerilla pallens) (19.05.2012)
 • Ormesnegl (Boettgerilla pallens) (19.05.2012)
 • Ormesnegl (Boettgerilla pallens) (19.05.2012)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum) (19.05.2012)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum) (19.05.2012)
 • Hårsnegl (Trochulus hispidus) (19.05.2012)
 • Hårsnegl (Trochulus hispidus) (19.05.2012)
 • Hårsnegl (Trochulus hispidus) (19.05.2012)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris) (19.05.2012)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris) (19.05.2012)