Miljolare.no

Område: Lisselva

BEKKIS: Bekkens nedslagsfeltRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Nærområdet ved målestasjonenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: BunnforholdRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Merker etter tidligere brukRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 04.11.1993
BEKKIS: Menneskelige inngrepRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Bruk av bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: ForurensningstilførslerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjonerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelserRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjonRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: BunndyrRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibierRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Forhold for fiskRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: VannkvalitetRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Søppel i og langs bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: TiltakRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 29.05.1995
BEKKIS: Oppfølging av bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
BEKKIS: Vi har fått hjelp avRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 11.06.1996
Amfibium og krypdyrRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Smådyr i ferskvatnRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Planter i og ved ferskvatnRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Påvekstorganismar i ferskvatnRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Undersøkje utsjånad og luktRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Er vatnet vårt surt?Registreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Vér og vindRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Form og storleikRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Vassføring, straum og erosjonRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Pattedyr i og ved vatnRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
VannkvalitetenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999
Forsøpling av vannmiljøetRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 13.09.1999