Miljolare.no

Område: Bekk (navn ikke registrert-Finsland)

BEKKIS: Menneskelige inngrepRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Bruk av bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: ForurensningstilførslerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjonerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelserRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjonRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: BunndyrRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibierRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Forhold for fiskRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: VannkvalitetRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993
BEKKIS: Søppel i og langs bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 27.10.1993