Miljolare.no

Område: Harestuvannet

Fisk i ferskvatn
12.06.1992
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Sik (Coregonus lavaretus)
Gjedde (Esox lucius)
Lake (Lota lota)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
11.06.1996
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Abbor (Perca fluviatilis)
Fisk i ferskvatn
08.06.1993
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Sik (Coregonus lavaretus)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørret (Salmo trutta)
Amfibium og krypdyr
30.08.1996
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Amfibium og krypdyr
13.09.1993
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Padde (Bufo bufo)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Amfibium og krypdyr
11.06.1996
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Amfibium og krypdyr
09.06.1994
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Hoggorm (Vipera berus)
Kor salt er vatnet?
28.08.1998
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Leiingsevne ved 20 ºC (ferskvatn):
57 µS/cm
Er vatnet vårt surt?
06.09.2000
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
pH 6.7 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
28.08.1998
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Siktedjupn: 2 m
Farge på vatnet: Brunleg
Kor salt er vatnet?
06.09.2000
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Leiingsevne ved 20 ºC (ferskvatn):
58 µS/cm
Er vatnet vårt surt?
06.09.2000
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
pH 7 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
01.09.1999
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Siktedjupn: 3.5 m
Farge på vatnet: Brunleg
««første 106-118 av 118