Miljolare.no

Område: Tveitevannet

Smådyr i ferskvatn
09.09.2011
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Midd (Acari)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Lungesnegler (Pulmonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
07.10.2010
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Buksvømmere (Corixidae)
Igler (Hirudinea)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Skivesnegl (Planorbidae)
Sphaeriidae
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
15.09.2005
Langhaugen videregående skole
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
  
Er det nok oksygen i vatnet?
03.06.1992
Langhaugen videregående skole
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
  
Er det nok oksygen i vatnet?
16.09.2009
Langhaugen videregående skole
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
  
Er det nok oksygen i vatnet?
16.09.2009
Langhaugen videregående skole
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
  
Smådyr i ferskvatn
15.09.2009
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Midd (Acari)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger (Bivalvia)
Biller (Coleoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Igler (Hirudinea)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Skivesnegl (Planorbidae)
Lungesnegler (Pulmonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
08.09.2009
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger (Bivalvia)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Snegler (Gastropoda)
Igler (Hirudinea)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
16.09.2008
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger (Bivalvia)
Vannlopper (Cladocera)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Muslingkreps (Ostracoda)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
 
Smådyr i ferskvatn
24.09.2007
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger (Bivalvia)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
 
Smådyr i ferskvatn
10.10.2006
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)
Skivesnegl (Planorbidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
 
Smådyr i ferskvatn
11.09.2006
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Muslingkreps (Ostracoda)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
 
Vannkvaliteten
12.05.2006
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
  
Smådyr i ferskvatn
12.05.2006
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Midd (Acari)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Igler (Hirudinea)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Muslingkreps (Ostracoda)
Skivesnegl (Planorbidae)
Steinfluer (Plecoptera)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
Smådyr i ferskvatn
19.09.2005
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Teger (Heteroptera)
Igler (Hirudinea)
Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)
Skivesnegl (Planorbidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
 
1 - 15 av 35 siste»»