Miljolare.no

Område: Langløkken

Når kommer våren?
17.04.2022
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
17.04.2022 Bladsprett (musøre) bjørk
17.04.2022 Sang for første gang vipe
Fugler ved foringsplassen
11.05.2021
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Krikkand (2)
Fugler ved foringsplassen
10.05.2021
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Trane (25)
Kanadagås (12)
Kvinand (12)
Stokkand (6)
Laksand (3)
Skogsnipe (2)
Storspove (2)
Storlom (1)