Miljolare.no

Område: Langløkken

Fugler ved foringsplassen
11.05.2021
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Krikkand (2)
Fugler ved foringsplassen
10.05.2021
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Trane (25)
Kanadagås (12)
Kvinand (12)
Stokkand (6)
Laksand (3)
Skogsnipe (2)
Storspove (2)
Storlom (1)