Miljolare.no

Område: Nordbotten

Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Stær (3)
Enkeltbekkasin (1)
Kongeørn (1)
Munk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Bjørkefink (65)
Grønnfink (35)
Rødvingetrost (30)
Kjøttmeis (19)
Gråtrost (15)
Storspove (13)
Blåmeis (11)
Bokfink (9)
Kråke (7)
Svarttrost (7)
Skjære (4)
Hjort (3)
Gjerdesmett (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Dompap (1)
Gråmåke (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Ringdue (1)
Røyskatt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Kråke (60)
Kjøttmeis (23)
Rødvingetrost (20)
Gråmåke (14)
Blåmeis (12)
Grønnfink (11)
Skjære (9)
Storspove (9)
Bokfink (8)
Bjørkefink (5)
Havørn (4)
Hjort (3)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Gråsisik (2)
Grønnsisik (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Fuglekonge (1)
Hvitryggspett (1)
Hønsehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (8)
Storspove (7)
Rødvingetrost (3)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Grønnsisik (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Løvmeis (1)
Munk (1)
Ravn (1)
Ringdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Rødvingetrost (100)
Hjort (20)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (16)
Gråsisik (15)
Storspove (9)
Gråmåke (5)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Grønnsisik (3)
Havørn (3)
Kråke (3)
Rødstrupe (3)
Vipe (3)
Bjørkefink (2)
Gjerdesmett (2)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Dompap (1)
Katt (1)
Røyskatt (1)
 
Når kommer våren?
24.11.2017
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
03.11.2017 Ankomst trane
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Grønnfink (45)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (13)
Grønnsisik (6)
Bjørkefink (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Gjerdesmett (2)
Gråsisik (2)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Kråke (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.02.2016
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Grønnfink (11)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Grønnsisik (3)
Svarttrost (3)
Gjerdesmett (2)
Rødstrupe (2)
Bjørkefink (1)
Gråsisik (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2016
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Grønnfink (23)
Kråke (23)
Grønnsisik (14)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Skjære (5)
Svarttrost (3)
Gjerdesmett (2)
Gråsisik (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Bjørkefink (1)
Fuglekonge (1)
Katt (1)
Røyskatt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2014
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Grønnsisik (12)
Storspove (9)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Grønnfink (5)
Skjære (5)
Hjort (3)
Småspove (3)
Gråmåke (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Markmus (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Dompap (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Hvitkinngås (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Røyskatt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Grønnfink (35)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (11)
Kråke (3)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Kjøttmeis (14)
Grønnfink (8)
Blåmeis (5)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Gulspurv (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
 
Nedbør, temperatur og vind
01.03.2010
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
0 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
02.03.2010
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
2 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
03.03.2010
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
5.2 mm nedbør
 
1 - 15 av 1 455 siste»»