Miljolare.no

Område: Hyttnesvegen 8 Tustna

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Sigvard Petter Riste
Hyttnesvegen 8 Tustna (Aure, Møre og Romsdal)
Blåmeis (31)
Kjøttmeis (27)
Gråspurv (17)
Grønnfink (12)
Bjørkefink (6)
Svarttrost (6)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Havørn (4)
Pilfink (4)
Spettmeis (4)
Gulspurv (3)
Gråhegre (2)
Kongeørn (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Sigvard Petter Riste
Hyttnesvegen 8 Tustna (Aure, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (26)
Blåmeis (23)
Rødvingetrost (20)
Gråspurv (15)
Bjørkefink (6)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Gulspurv (6)
Pilfink (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Svartmeis (2)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)