Miljolare.no

Område: Grønnevikveien 104

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Tone Solheim
Grønnevikveien 104 (Sandnes, Rogaland)
Svarttrost (7)
Kjøttmeis (4)
Ravn (4)
Toppmeis (4)
Granmeis (3)
Gråtrost (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
Tone Solheim
Grønnevikveien 104 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tone Solheim
Grønnevikveien 104 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Markmus (2)
Enkeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Tone Solheim
Grønnevikveien 104 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Markmus (1)
Rødstrupe (1)
Vånd (1)